Možnosti plateb

TRANSAKCE

Na platby jsme připraveni

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána). Zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

A) Zaslání zálohy

Výše zálohy záleží pouze na vás, může se jednat o libovolnou částku, která nemusí nijak souviset s cenou odebíraných služeb. Stejně tak záloha může být zasílána kdykoli během období, kdy klient odebírá službu. Pouze je nutné označit platbu správným variabilním symbolem. Na všechny zaslané zálohy obdržíte zálohový daňový doklad. O aktuální výši vaší zálohy vás budeme pravidelně informovat na vystavených daňových dokladech. V případě, že výše zálohy klesne pod cenu služeb, bude klientovi vystavena standardní faktura k úhradě.

B) Platba v hotovosti při osobním převzetí zařízení

C) Platba dobírkou v případě zasílání zařízení

D) Platba předem, převodem na účet zhotovitele

E) Platba pomocí QR kódu

Na všech námi vystavených fakturách naleznete QR kód, kterým můžete fakturu jednoduše uhradit pomocí Vašeho chytrého telefonu přes mobilní bankovnictví.
Tento kód načtete pomocí svého chytrého telefonu, na kterém máte nainstalovanou bankovní aplikaci své banky a platební příkaz v aplikaci se automaticky vyplní správnými údaji. Sami vůbec nemusíte platební údaje vypisovat. Pouze je zkontrolujete, případně doplníte a odešlete standardním způsobem do banky ke zpracování.
Rychlé, pohodlné, jednoduché.QR platbu na fakturách, vyúčtováních a jiných platebních dokumentech snadno poznáte podle grafického provedení.

Odmítne-­li zákazník zaplatit cenu účtovanou dle odsouhlaseného cenového rozpočtu, bude toto považováno za porušení smlouvy o dílo ze strany zákazníka. Zařízení předané k opravě bude zákazníkovi vydáno až po vyřešení případu, nebo může být v právně odůvodněných případech použito pro úhradu vzniklých nákladů.

REFERENCE

Máme bohaté zkušenosti

Optické sítě jsou naši silnou stránkou.

Optické sítě jsou naši silnou stránkou.

Naše firma zajišťuje: Pro naše zákazníky zajišťujeme komplexní služby v oblasti datových síti. Zajistíme výstavbu a servis optických i metalických sítí, výstavbu datových center, instalace strukturovaných kabeláží  • Návrh a studie proveditelnosti • Projekční a...

LCD dotykové kiosky a jiné neobvyklé řešení

LCD dotykové kiosky a jiné neobvyklé řešení

Softwarový nástroj, který vám usnadní komunikaci se zákazníky nebo zaměstnanci prostřednictvím Digital Signage technologie. Centrální správa obrazovek a vašeho digitálního obsahu. Software, který je určen pro displeje Philips, ale lze ho využít i pro jiné výrobce...

Instalace kamerových systémů

Instalace kamerových systémů

Naše firma zajišťuje: Montáž, kontrolu, údržbu a opravy elektronických poplachových systémů. Zejména těch, které jsou určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy. Náš servis zahrnuje i poplachové systémy a zařízení umožňující sledování pohybu a chování...

Jak a kdy vyměnit jistič?

Jak a kdy vyměnit jistič?

Hlavní funkce jističe spočívá v pojištění elektrické sítě před přetížením nebo jejím zkratem. Jedná se o samočinný vypínač, který přeruší dodávku elektřiny, když by mělo dojít ke zkratu a tím zabrání poničení elektrospotřebičů. Nesmí být tedy příliš slabý, aby k...