Evropská unie klade velký důraz na zajištění dostupnosti kvalitního internetového připojení pro všechny obyvatele všech členských států, přičemž z pohledu přenosového média ze strany EU již řadu let zaznívá jednoznačná preference optického vlákna až do bytu nebo rodinného domu zákazníka. Přestože situace v České republice je z pohledu rozložení technologií používaných pro internetové připojení tuzemských domácností do značné míry unikátní (s převažujícími technologiemi WIFI či xDSL), i zde je patrný postupný nárůst podílu přípojek typu FTTH (Fiber To The Home), i když je to zejména v komerčně zajímavých lokalitách, v rámci developerských projektů s novou výstavbou bytových či rodinných domů a podobně. Budování optických přístupových sítí v lokalitách s rezidenční zástavbou s sebou nese nejeden technický problém, mimo jiné i vybudování adekvátních vnitřních optických rozvodů.

Vnitřní optické technologie a běžně užívané postupy, a to jak ve stávajících domech, tak i v nově budovaných stavbách.

Nabízíme ucelené řešení v oblasti optických přístupových sítí typu FTTx, G-PON, a to včetně dodávky veškerých pasivních i aktivních komponent uvedených sítí, konfigurace aktivních prvků nebo dohledového systému.

Pro vaši domácnost, provozovnu nebo firmu dokážeme navrhnout a realizovat profesionální systém s mnoha pokročilými funkcemi. Kontaktujte nás a my Vám vypracujeme nabídku a kompletní řešení na míru.